Illustratie boek

De Nekker

In lang vervlogen tijden houdt een watermonster zich op in de moerassige gebieden van het Mechels Broek. De Nekker plaagt en teistert de Mechelaars. Ze weten niet goed wat ze moeten aanvangen met de waterduivel die hen kwelt. Tot een held hen verlost van de Nekker. Dat is niemand minder dan Sint-Rombout, hun latere patroonheilige. Daarmee geeft de oudste van de Mechelse legenden veel geheimen prijs over het ontstaan van de Dijlestad.